กิจกรรมประจำวัน

Posted in ภาพกิจกรรม

26 พ.ค. 61 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการและแม่บ้าน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่ว…

อ่านต่อ...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1. ครูอัตราจ้างวิชาภาษาไท…

อ่านต่อ...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

11 พ.ค. 61 กิจกรรมสู่ร่มนนทรี ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

9 พ.ค. 61 อบรมครูและบุคลากร เรื่องระเบียบวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 256…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

9 พ.ค. 61 ประชุมครูสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 256…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

8 พ.ค. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 256…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

7 พ.ค. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 256…

อ่านต่อ...