กิจกรรมประจำวัน

Posted in ภาพกิจกรรม

27 มิ.ย.61 การจัดการสอบการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

26 มิ.ย. 61 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียน กรมพลศึกษากีฬาระหว่างนักเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

26 มิ.ย. 61 กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ปี 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

25 มิ.ย. 61 กิจกรรม รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

25 มิ.ย. 61 กิจกรรมอบรมความรู้ปลอดภัยห่างไกลเอดส์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

23 มิ.ย. 61 กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงานครั้งที่ 9 เพื่อเสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทำโครงงาน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

22 มิ.ย. 61 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

21 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

20 มิ.ย. 61 กิจกรรมทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

19 มิ.ย. 61 การประชุมสหวิทยาเขตราชนครินทร์ วาระการประชุมเกี่ยวกับการแสดงความยินดีกับ ผอ.รร.วัดสุทธิวราราม

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...