Posted in ภาพกิจกรรม

18 มี.ค. 63 การรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 18 มีนาคม 2563 โรง…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และชั้น ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563

สำหรับการรับสมัครและสอบคั…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรี…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อในระดับม. 1และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

ขอให้นักเรียนที่ประสงค์สม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563

รายละเอียดการรับสมัครนักเ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนนนทรีวิทยาได้รับเ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน และพนักงานขับรถ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้า…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานมุทิตา 2562

อ่านเพิ่มเติม