ติดต่อเรา

โรงเรียนนนทรีวิทยา  139  ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  10120

โทร. 022862105