ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนนนทรีวิทยา 

ที่ตั้ง : 139 ถนนพระราม3  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทร : 0-2286-2105 , 0-2287-0730

Facebook : https://www.facebook.com/nonsiwitthaya.sc/

เว็บไซต์ : www.nonsi.ac.th

อีเมล์ :

แผนที่โรงเรียนนนทรีวิทยา