11 มิ.ย. 61 เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้เข้ามาดำเนินการจัดกิจกรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นพี่เลี้ยงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯดังกล่าว  วัตถุประสงคเพื่อมุ่งเน้นในการนำนวัตกรรมทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัยช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้กับโรงเรียน เน้นการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ ทั้งการอ่านออกเขียนได้ การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา การคืนครูสู่ห้องเรียน เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  การจัดกิจกรรมเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 60 ปี โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม

Author: Ratchanoo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *