14 ม.ค. 64 รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564 4 นางสาวสุวภี อุ้ยนอง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นนทรีวิทยา พร้อมด้วย นางจอมขวัญ จิรภัทรสกุล นางสาวนันท์นภัส จำปารัตน์ นางสาวลดาวัลย์ ชั้นประดับ รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนนนทรีวิทยา ได้ให้การต้อนรับ ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตราชนครินทร์และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ประธานสหวิทยาเขตราชนครินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ผอ.กรรณิการ์ ผไทฉันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ในการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ของโรงเรียนนนทรีวิทยา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Author: Ratchanoo Rungreang

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *