4-7 ม.ค. 64 การปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

วันที่ 4-7 มกราคม 2564 กลุ่มบริหารทั่วไป นำโดยนางสาวสุวภี อุ้ยนอง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา คุณครูณัฐพล สิงควัฒน์ หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กำกับติดตามสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของนักพัฒนา แม่บ้านภารโรง คนสวน ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญ

Author: Ratchanoo Rungreang

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *