วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 นางสาวสุวภี อุ้ยนอง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา นางจอมขวัญ จิรภัทรสกุล นางสาวนันท์นภัส จำปารัตน์ รองผู้อำนวยการ ได้นิเทศดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงปิดสถานศึกษาเนื่องด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019(COVID – 19) โดยคุณครูทุกท่านใช้ช่องทางการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย อาทิ การสื่อสารแบบทางไกล DLTV ช่องทาง Google Classroom, Google Meet , Line, Zoom, Facebook เรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียนและใบงานแบบฝึกหัดต่าง ๆ และผ่านโปรแกรมอื่น ๆ โดยนักเรียนไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

 

Author: Ratchanoo Rungreang

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *