ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 4-31 มกราคม 2564

ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องด้วยเหตุพิเศษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวันที่ 4-31 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดปัจจัยเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตามตารางเรียน หรือรูปแบบที่เหมาะสมตามที่ครูผู้สอนตกลงกับนักเรียน ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน www.nonsi.ac.th หรือ Facebook ของโรงเรียน

Author: Ratchanoo Rungreang

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *