23 ก.ค. 61 ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนนทรีวิทยา นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา คณะผู้บริหาร ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ “ลูกนนทรีฯ มีวินัย ใส่ใจคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมเป็นโครงการเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา การส่งเสริมความกตัญญูกตเวทิตา และความซื่อสัตย์สุจริต

 

Author: Ratchanoo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *