14 ก.ค. 61 การแข่งขันเยาวชนสตรีไทย ประจำปี 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนนนทรีวิทยา ได้นำนักเรียนหญิง คือนางสาวฟ้ารุ่ง ทวีสาร นักเรียนชั้น ม.4/8 เข้าร่วมการแข่งขันเยาวชนสตรีไทย ประจำปี 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้มีการแข่งขันไประหว่างวันที่14-15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทย โดยการแข่งขันแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ได้แก่
1. มารยาทไทย
2. ฝีปากไทย
3. ฝีมือไทย 
4. รำไทย
นักเรียนมีความพยายามมุ่งมั่นฝึกฝนตนเอง ได้รับการเตรียมพร้อมจากบุคลากรครูฝ่ายต่างๆ เช่น นางสาววราภรณ์ รูปสม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางสาวจรัญญา ทุมพร นางสาวขนิษฐา มะมิง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยนักเรียนได้รับรางวัล เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด ประเภท เยาวชนสตรีสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายnงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี 2561

Author: Ratchanoo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *