แบบคำร้องขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การดำเนินการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยให้ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและปฏิบัติงานแทน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1181 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 งานวัดผล ประเมินผลฯ จึงได้จัดทำคำร้องต่างๆ ดังนี้

1)แบบคำร้องขอปพ.1:ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.2:ประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้น ม. 3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562  

2) แบบคำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน กรณีชำรุดหรือสูญหาย 

***กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนทำการส่งข้อมูล

Author: Ratchanoo Rungreang

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *