Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ก.พ.64 จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดดอกไม้

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ก.พ.64 กิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดคลองใหม่

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ก.พ 64 การประชุมรับรองผลนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองเพื่อรับทุนเสมอภาค (ยากจนพิเศษ)

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

17 ก.พ. 64 จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนปลูกจิต

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

18 ก.พ. 64 แสดงความยินดีกับนางจอมขวัญ จิรภัทรสกุล ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

17 ก.พ. 64 ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ …

อ่านเพิ่มเติม