Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4-8 มกราคม 2564

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

27 ธันวาคม 2563 ต้อนรับ คุณพงศพัศ กตคุณวิสิทธิ์ ทีมงานนายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ให้ความอนุเคราะห์นำคณะมาช่วยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนโดยรอบ

วันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

22-24 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารเข้ารับการพัฒนาใน โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สู่เมืองหลวงคุณภาพการศึกษา ยกกำลัง 2

วันที่ 22-24 ธันวาคม 2563…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

23 ธ.ค.63 ทำความสะอาด พ่นฉีดยาฆ่าเชื้อ พื้นที่โดยทั่วไปรอบบริเวณโรงเรียน

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 คุ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) ด้วยการจัดสอนออนไลน์ให้แก่นักเรียน

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 คุ…

อ่านเพิ่มเติม