Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2-63 30 พ.ย. 63

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2563 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

สู่ร่มนนทรี ถนนคนเดิน ชิม ช็อป ชิลล์ 29 พ.ย. 63

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

พิธีสถาปนาอินเตอร์แรคท์โรงเรียนนนทรีวิทยา 17 ต.ค. 63  

 

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

กิจกรรม nonsi boot camp

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม