Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน และพนักงานขับรถ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้า…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานมุทิตา 2562

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

6 ก.ย. 62 พิธีปิดกีฬาต้านยาเสพติด นนทรีคัพ ครั้งที่ 19

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

4 ก.ย. 62 งานนิทรรศการวิชาการบูรณาการวิชาการการเรียนรู้การศึกษาไทย 4.0

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

29 ส.ค. 62 งานเทศน์มหาชาติ มหากุศล 66 ปีนนทรีวิทยา

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

29 ส.ค. 62 รับมอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษาจาก คุณสุรพล นิยมมาลัย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

28 ส.ค. 62 โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

27 ส.ค. 62 กิจกรรมการติว O-Net รายวิชาภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

26 ส.ค. 62 เข้าร่วมงานเสวนารวมพลคนการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการส่วนกลาง (Cluster ส่วนกลาง)

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

26 ส.ค. 62 เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม