Posted in ภาพกิจกรรม

26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

25 มิ.ย 62 กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

21 มิ.ย. 62 ประชุมสหวิทยาเขตราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

20 มิ.ย 62 พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

19 มิ.ย 62 กิจกรรมการอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ‘หลักสูตรหลักประจำ’ รุ่นที่ 2/61 ‘เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์’

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

19 มิ.ย. 62 กิจกรรมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยใน “กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษเฉลิมมหานคร

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

18 มิ.ย. 62

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

15 มิ.ย. 62 พิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มิ.ย 62 พิธีเปิดนนทรีคัพครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

13 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู 2562

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2…

อ่านเพิ่มเติม