Posted in ภาพกิจกรรม

28 พ.ค. 61 แนะนำหัวหน้าคณะสี หัวหน้าระดับและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

26 พ.ค. 61 อบรมพื้นฐานมวยไทเก๊ก 42 ท่า

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

26 พ.ค. 61 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการและแม่บ้าน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่ว…

อ่านต่อ...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1. ครูอัตราจ้างวิชาภาษาไท…

อ่านต่อ...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

11 พ.ค. 61 กิจกรรมสู่ร่มนนทรี ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

9 พ.ค. 61 อบรมครูและบุคลากร เรื่องระเบียบวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 256…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

9 พ.ค. 61 ประชุมครูสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 256…

อ่านต่อ...