Posted in ภาพกิจกรรม

23 มิ.ย. 61 กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงานครั้งที่ 9 เพื่อเสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทำโครงงาน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

22 มิ.ย. 61 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

21 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

20 มิ.ย. 61 กิจกรรมทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

19 มิ.ย. 61 การประชุมสหวิทยาเขตราชนครินทร์ วาระการประชุมเกี่ยวกับการแสดงความยินดีกับ ผอ.รร.วัดสุทธิวราราม

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

18 มิ.ย. 61 กิจกรรมการติวเสริมความรู้ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

15 มิ.ย. 61 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเนตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

13 มิ.ย. 61 การแข่งขันทางวิชาการวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

11 มิ.ย. 61 เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

31 พ.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 25…

อ่านต่อ...