Posted in ภาพกิจกรรม

13 มิ.ย. 61 การแข่งขันทางวิชาการวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

11 มิ.ย. 61 เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

31 พ.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

31 พ.ค. 61 มอบสิ่งของช่วยเหลือบ้านนักเรียนที่ประสบเหตุไฟไหม้

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

31 พ.ค. 61 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

28 พ.ค. 61 มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูกรรณิการ์ จันทร์พุ่ม ที่ได้ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

28 พ.ค. 61 แนะนำหัวหน้าคณะสี หัวหน้าระดับและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

26 พ.ค. 61 อบรมพื้นฐานมวยไทเก๊ก 42 ท่า

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

26 พ.ค. 61 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

11 พ.ค. 61 กิจกรรมสู่ร่มนนทรี ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 25…

อ่านต่อ...