Posted in ภาพกิจกรรม

13 ก.ค. 61 นทรีคัพครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

10 ก.ค. 61 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

        เมื่อวันที่ 10 กร…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

8 ก.ค. 61 การแข่งขัน A-Math และ Sudoku รายการแบรนด์เกมส์ กีฬาเพิ่มปัญญา นานาชาติ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 256…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

2 ก.ค. 61 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนนทรีวิทยา ครบรอบ 65 ปี

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 256…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

28 มิ.ย. 61 พิธีมอบทุนประจำปีการศึกษา 2561 จากพระราชพัฒนากร เจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม

เมื่อวันที่28 มิถุนายน256…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

27 มิ.ย.61 การจัดการสอบการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

26 มิ.ย. 61 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียน กรมพลศึกษากีฬาระหว่างนักเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

26 มิ.ย. 61 กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ปี 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

25 มิ.ย. 61 กิจกรรม รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

25 มิ.ย. 61 กิจกรรมอบรมความรู้ปลอดภัยห่างไกลเอดส์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2…

อ่านต่อ...