Posted in ภาพกิจกรรม

2 ส.ค. 61 พิธีประดับเข็ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 256…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

26 ก.ค. 61 จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

26 ก.ค. 61 กิจกรรมแห่และถวายเทียนเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

26 ก.ค. 61 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

24 ก.ค. 61 พิธีหล่อเทียนพรรษา ปีพ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

23 ก.ค. 61 ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

16 ก.ค. 61 ประชุมครูเพื่อเตรียมรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

16 ก.ค. 61 รประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

16 ก.ค. 61 นำนักกีฬาเนตบอลและนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเข้ารับโอวาทจากนาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร เลขารัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

14 ก.ค. 61 การแข่งขันเยาวชนสตรีไทย ประจำปี 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 25…

อ่านต่อ...