Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ตามโครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตลาด…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบทดสอบออนไลน์ วิชา ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดโรงเรียนนนทรีวิทยา

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เต็มรูปแบบ

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนนนทรีวิทยา ขอเชิญ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงนามถวายพระพรออนไลน์

โรงเรียนนนทรีวิทยาขอเชิญร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เวียนเทียนออนไลน์ วิถีใหม่ชาวพุทธ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

โรงเรียนนนทรีวิทยา นำโดยน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัททิพยประกันภัย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดโรงเรียน

เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันโควิด โรงเรียนนนทรีวิทยา

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้ …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ม…

อ่านเพิ่มเติม