Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนนนทรีวิทยา วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยาป…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนนนทรีวิทยา วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

รายงานสถานการณ์ COVID-19 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถานการณ์ COVID – 19 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

5 พฤษภาคม 64 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนนนทรีวิทยา

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การแจ้งกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของนักเรียนและผู้ปกครอง

              หากนักเรียน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3/2564

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไข ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่ กรณี เปิดเทอม 1 มิ.ย. 64) ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีกา…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันเสาร์ ที่ 24 เมษายน 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ประกาศผลการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนนนทรีวิทยา ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการพิจารณานักเรีย…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

เลื่อนการสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว นักเรียนชั้นม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนในการรับสมัครนักเร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

แจ้งความจำนงเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์

ขอให้นักเรียนที่ประสงค์สม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙)

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูจีน และครูภาษาอังกฤษ

โรงเรียนนนทรีวิทยาประกาศร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกต้ังประธานนักเรียน 2564

  คลิกเพื่อดูรูปภาพเ…

อ่านเพิ่มเติม