Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้อยเรื่องราวชาวนนทรี ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนนทรีวิทยา 1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564  

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

26 พฤศจิกายน 2564 ประชุมทีมบริหารสัญจร

ประชุมทีมบริหารสัญจร ขับเ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

24 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

24 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริหารทั่วไป ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน on site Back to School

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

24 พฤศจิกายน 2564 นนทรียินดีดูแล ประชุมวางแผนดำเนินการขับเคลื่อนการมอบทุนการศึกษา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนนนทรีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

23 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

12 พ.บ. 64 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนนทรีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

25 พ.ย. 64 ประมวลภาพบรรยากาศ ลูกๆนนทรีเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2

ประมวลภาพบรรยากาศ ลูกๆนนท…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับวัคซีน Pfizer เข็ม 2 นะคะ

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

3 พ.ย. 64 การอบรมเชิงปฏิบัติ Microsoft 365 for Education

วันที่ 3 พ.ย. 64 โรงเรียน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

3 พ.ย. 64 การรับหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาพกิจกรรมการรับหนังสือแล…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบทุนการศึกษา

โรงเรียนนนทรีวิทยา นำโดยน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนนนทรีวิทยาประกาศร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

28 ตุลาคม 2564 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนนนทรีวิทยา เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 คณะ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

26 ตุลาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft 365 for Education

คุณครูพร้อมแล้ว นักเรียนพ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 โรงเรียนนนทรีวิทยา

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มแรกโ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับรองผู้อำนวยการ นายกฤษดา สิมมะโน

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนนทรีวิทยาได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA ของปี 2562

โรงเรียนนนทรีวิทยาได้รับร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการการวัดและประเมินผ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนในการนัดหมายเข้ารับวัคซีนของนักเรียน โรงเรียนนนทรีวิทยา

ขั้นตอนในการนัดหมายเข้ารั…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทำแบบทดสอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยา…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ร่วมลงนามถวายพระพร  https…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

๒๙ กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ก.ค. 64 กำหนดการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนนทรีวิทยา

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

     

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

24 มิ.ย.64 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย Microsoft Team

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยา

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านระบบ Application ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาปีที่ 2564

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่ก…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่องแนวทางการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

20 พ.ค. กท.2 ผอ.สพม.2 ตรวจเยี่ยมผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติจากลมพายุ ฝนตกหนัก

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนทั่วไป และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานต…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานต…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเลิกการสอบคัดเลือก/รายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ยกเลิกการสอบคัดเลือก/รายง…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยาป…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

5 พฤษภาคม 64 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนนนทรีวิทยา

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การแจ้งกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของนักเรียนและผู้ปกครอง

              หากนักเรียน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3/2564

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไข ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่ กรณี เปิดเทอม 1 มิ.ย. 64) ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีกา…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันเสาร์ ที่ 24 เมษายน 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ประกาศผลการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนนนทรีวิทยา ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการพิจารณานักเรีย…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

เลื่อนการสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว นักเรียนชั้นม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร…

อ่านเพิ่มเติม