Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ในระดับม. 1และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

ขอให้นักเรียนที่ประสงค์สม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563

รายละเอียดการรับสมัครนักเ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนนนทรีวิทยาได้รับเ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน และพนักงานขับรถ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้า…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานมุทิตา 2562

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครู…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาศิลปะ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้า…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายนามผู้ร่วมบริจาคแก่โรงเรียน ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโงเรียนนนทรีวิทยา 2 ก.ค. 2562

รายนามผู้ร่วมบริจาคแก่โรง…

อ่านเพิ่มเติม