Posted in ภาพกิจกรรม

16 ก.ค. 61 ประชุมครูเพื่อเตรียมรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

16 ก.ค. 61 รประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

16 ก.ค. 61 นำนักกีฬาเนตบอลและนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเข้ารับโอวาทจากนาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร เลขารัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

14 ก.ค. 61 การแข่งขันเยาวชนสตรีไทย ประจำปี 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

13 ก.ค. 61 นทรีคัพครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 25…

อ่านต่อ...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาต้านยาเสพติด “นนทรีคัพ ครั้งที่ 18” วันที่ 13 ก.ค 61

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

10 ก.ค. 61 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

        เมื่อวันที่ 10 กร…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

8 ก.ค. 61 การแข่งขัน A-Math และ Sudoku รายการแบรนด์เกมส์ กีฬาเพิ่มปัญญา นานาชาติ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 256…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

2 ก.ค. 61 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนนทรีวิทยา ครบรอบ 65 ปี

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 256…

อ่านต่อ...
Posted in ภาพกิจกรรม

28 มิ.ย. 61 พิธีมอบทุนประจำปีการศึกษา 2561 จากพระราชพัฒนากร เจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม

เมื่อวันที่28 มิถุนายน256…

อ่านต่อ...