ข่าวสารล่าสุด

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

9 ก.ค. 62 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

8 ก.ค. 62 ร่วมปลูกป่าในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โอกาสมหามงคล “เฉลิมพระชนมพรรษา”

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

4 ก.ค. 62 กิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

2 ก.ค. 62 งานวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนนนทรีวิทยา ครบรอบ 66 ปี

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

2 ก.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ก.ค. 62 รับมอบต้นไม้จากสำนักงานเขตยานนาวา

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ก.ค. 62 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

28 มิ.ย. 62 รับมอบโล่จากโรตารีสาทร

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

27 มิ.ย. 62 ประชุมเตรียมงานวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

26 มิ.ย. 62 ร่วมการแข่งขัน จัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2…

อ่านเพิ่มเติม