ข่าวสารล่าสุด

Posted in ภาพกิจกรรม

24 พ.ค. 62 การประเมินคัดกรองนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

15 พ.ค. 62 กิจกรรมสู่ร่มนนทรี

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัสประจำตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

   

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนนนทรีวิทยา ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรีย…

อ่านเพิ่มเติม